Sense categoria

Com a fill de gallec, ha estat particularment emocionant tornar a una part de les meves arrels. El parlar dolç i pausat dels/les gallecs/gues que jo recordava dels meus avis continua sent el mateix, per la qual cosa vaig sentir una inusitada familiaritat instantàniament. Com...

Des que BJ Palmer creés, cap al 1818, un dels gestos manipulatius vertebrals més importants, la seva vigència no ha perdut (en alguns sectors almenys) ni gens ni mica del seu indubtable interès. Sens dubte, les conviccions religioses de Palmer (que naturalment, respectem) van poder...

Nuestro compromiso de evolución, mejora y perfeccionamiento del Concepto Estructural debe renacer con fuerza. Este año hemos preparado, varios seminarios y reciclajes para que podáis elegir en función de vuestras necesidades y posibilidades, con diferentes temáticas....

En cierta ocasión, el director de una escuela de Osteopatía me mostraba, orgulloso, el manual de manipulaciones para la rodilla que se enseñaban en su centro: Ve usted? 46 manipulaciones!! ¿Cuantas sabe usted ...

Mantener los parámetros de calidad de las formaciones de BFO y hacerlos compatibles con la seguridad de nuestros alumnos y alumnas ha sido la máxima que ha regido la toma de decisiones durante este complejo 2020 que estamos a punto de cerrar. Todo apunta a que la...

Quan temps fa de la darrera vegada que ens vam veure? Encara feia fred i ens trobàvem a l’equador del Concepte Estructural 2019/2020, avançant en la base teórica del mètode i treballant en el refinament del nostre gest a l’hora de desenvolupar les manipulacions. I,...

Durant el període de confinament decretat a conseqüència de la *Covid-19, els alumnes i exalumnes de Concepte Estructural poden unir-se a les sessions virtuals que es desenvolupen a través de videoconferència, participant en qualitat d'oïdores però també proposant i presentant temes que vulguin compartir amb...

El cap de setmana del 18 i el 19 d’abril impartiré un reciclatge centrat en les cervicals altes. Durant el dia i mig de formació, abordarem amb detall les diferents manipulacions bo i posant especial èmfasi en els detalls manipulatius, claus, al meu entendre, per...

La creixent demanda dels serveis osteopàtics, comporta l'accés a les nostres consultes de pacients amb patologies cada vegada més diverses, en part, perquè sovint és més ràpid ser atesos per nosaltres, i també perquè es coneix cada vegada més el nostre treball i possibilitats terapèutiques...

L'ésser humà necessita creure en alguna cosa per avançar. Tota activitat professional, artística o de qualsevol altra mena, necessita d'un substrat ètic o filosòfic en el qual recolzar-se que, al seu torn, condicionarà en gran mesura l’avaluació dels resultats i l'aplicació de les tècniques a...