Seminari de Neurologia “Estructural”, Cervicals Assegut i Cervicobraquiàlgies

Quan?

 • Seminari 1: -
 • Seminari 2: -
 • Seminari 3: -

Horari?

 • Matins, 9h a 13h
 • Tardes, 15h a 18h

On?

 • Col·legi Major Sant Jordi

Inscripció

 • Preu: 675 €
Seminario-Neurología-bfo

Comprèn el substrat neurològic en el qual fonamentem la nostra terapèutica i el nostre raonament osteopàtic. L’objectiu d’aquesta formació és permetre un acostament simple i pragmàtic de la neurologia i de comprendre l’ajuda indispensable que aporta a l’elaboració de tot tractament osteopàtic. Es tracta doncs d’una formació de neurologia aplicada a l’exercici de l’Osteopatia Estructural, i no d’un curs de neurologia mèdica.

 

L’osteopatia és una medicina holística que té consciència de les múltiples interaccions possibles entre les estructures del cos. La riquesa d’aquestes interaccions corre el risc de perdre’s durant la situació concreta de la consulta. Per on començar? Quines són les interaccions que s’han considerar en primera intenció? Hem de limitar-nos només a les interaccions mecàniques? On hem de parar? Una relectura específica del sistema nerviós cervell-espinal i del sistema neurovegetatiu, permetran organitzar de manera simple, protocols d’investigació i de recerca de la lesió osteopàtica, qualsevulla que sigui la simptomatologia.

 

Ofereix, a més, una aportació esencial al diagnòstic d’exclusió.

Desenvoluparem diferents temes durant la jornada de formació, segons les demandes.

  • Principis generals de l’Osteopatia
  • El Model Fonamental de l’Osteopatia Estructural (MFOS)
  • El sistema nerviós cervell espinal i neurovegetatiu.
  • Construcció de Protocols de recerca de les lesions osteopàtiques.
  • Aplicacions clíniques i pràctiques.

MATÍ

 • Contextualització, contractualització
 • Recordatori del nostre fonamental
 • La Lesió: definició, mode d’instal·lació, signes objectius.
 • Regles i principis de la manipulació estructural directa.
 • Els diferents tipus de dolors i la seva expressió: mecànic, vascular, neurològic.
 • Dolors referits i reportats.
 • Diferències entre un mal d’origen neurològic tipus NCB i un dolor neuro-vascular tipus lesió cost-vertebral.
 • Recordatori simptomatologia segons els nivells
 • “Xarxa flags”.
 • Tests Neurològics.
 • Utilització dels tests, posada en evidència de la lesió cervical (Lateralitat, rotació, uncus …) i/o costovertebral.

 

TARDA

 • Aplicació de la manipulació cervical (alta i baixa).
 • Nocions de “mínim slack” i thrust a SI MATEIX.
 • Aprenentatge de la manipulació cervical assegut: C7-D1.
 • Noció de manipulació sense braç de palanca i sense força (+++)

MATÍ

 • Continuació i pràctica C7-D1 assegut.
 • Clínica: simptomatologia cervicals baixes i importància de les lesions dorsals altes +++ i costals.
 • Aplicació i aprenentatge de les manipulacions sobre les cervicals baixes.
 • Abordatge manipulació costotransversal.

 

TARDA

 •  Continuació de la manipulació costal.
 • Abordatge manipulatiu de cervicals altes amb el pacient assegut.
 • Recordatori: tècnica d’obertura del forat de conjugació.
 • Síntesi de les nocions desenvolupades.
 • Preguntes.

Ostéopathe D.O.
Professor de Cervicals Assegut i Articulacions Perifèriques de Bretagne Ostéopathie.

Ostéopathe D.O.
Graduat per Atman el 1992 I Graduat a l’Escola d’Osteopatia de Ginebra el 1994

Tots els cursos